Samedi 15 Mai 2021
        Bonne fête Denise, Primael,         

MAI 2021

SAMEDI 1er MAI

Fête du Travail

DIMANCHE 2 MAI

LUNDI 3 MAI

MARDI 4 MAI

MERCREDI 5 MAI

JEUDI 6 MAI

VENDREDI 7 MAI

SAMEDI 8 MAI

Fête de la Victoire de 1945

DIMANCHE 9 MAI

LUNDI 10 MAI

MARDI 11 MAI

MERCREDI 12 MAI
LYDIE S.

JEUDI 13 MAI B

VENDREDI 14 MAI B
FRANCIS Q.

SAMEDI 15 MAI B

DIMANCHE 16 MAI B

PASCAL M.

LUNDI 17 MAI

MARDI 18 MAI

MICHEL B.

MERCREDI 19 MAI

JEUDI 20 MAI

VENDREDI 21 MAI

SAMEDI 22 MAI

ZINA B.

DIMANCHE 23 MAI

LUNDI 24 MAI

Lundi de Pentecôte
CHRISTOPHE P.

MARDI 25 MAI

ANNIE V.
PATRICIA F.

MERCREDI 26 MAI

JEUDI 27 MAI

VENDREDI 28 MAI

SAMEDI 29 MAI

MICHELLE D.

DIMANCHE 30 MAI

LUNDI 31 MAI

JUIN 2021

MARDI 1er JUIN

MERCREDI 2 JUIN

JEUDI 3 JUIN

VENDREDI 4 JUIN

SAMEDI 5 JUIN

DIMANCHE 6 JUIN

LUNDI 7 JUIN

MARDI 8 JUIN

MERCREDI 9 JUIN

JEUDI 10 JUIN

VENDREDI 11 JUIN

SAMEDI 12 JUIN

DIMANCHE 13 JUIN

LUNDI 14 JUIN

MARDI 15 JUIN

MERCREDI 16 JUIN

JEUDI 17 JUIN

VENDREDI 18 JUIN

SAMEDI 19 JUIN

DIMANCHE 20 JUIN

LUNDI 21 JUIN

MARDI 22 JUIN

MERCREDI 23 JUIN

JEUDI 24 JUIN

VENDREDI 25 JUIN

SAMEDI 26 JUIN

DIMANCHE 27 JUIN

LUNDI 28 JUIN

MARDI 29 JUIN

MERCREDI 30 JUINB : Vacances scolaires, zone B

LUNDI

10H30 - 12H00

MARDI

16H30 - 18H30

MERCREDI

09H00 - 12H00

14H00 - 17H00

JEUDI

16H30 - 18H30

VENDREDI

16H30 - 18H30

SAMEDI / DIMANCHE

Fermé